Вибірка за предметом : 'Основи бізнесу'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб і доп. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. Житомир.:-,-. - c.
Воротіна Л.І Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах: Навч. посіб. / За ред. Л.І. Воротіної. К.:-,-. - c.
Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дайновский Ю.А. 505 приёмов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посіб. – 2-е вид., доп.. Львів.:-,-. - c.
Скібицька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент підприємницької діяльності: Книга1. Організація бізнесу: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Стонер Д., Долан Е. Вступ у бізнес / Пер. з англ.: Підр.. К.:-,-. - c.
Стэк Дж. Большая игра в бизнесе: Учеб. пособ. / Пер. с англ.. М.:-,-. - c.