Вибірка за предметом : 'Основи підприємницької діяльності'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. К.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Житомир.:-,-. - c.
Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник. К.:-,-. - c.
Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах Т.1/ Відп. ред. С.В. Мочерний. К.:-,-. - c.
Подсолонко В.А., Миронова Т.Л. Підприємництво: Навч. посіб./ За ред. В.А. Подсолонко, Т.Л. Миронової. К.:-,-. - c.
Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. К.:-,-. - c.