Вибірка за предметом : 'Основи теорії мовної комунікації'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

А А. Landmarks of American Language & Linguistics. Вашингтон.:-,-. - c.
Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. К.:-,-. - c.
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К.:-,-. - c.
Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:-,-. - c.
Горелов И., Енгалыцев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М.:-,-. - c.
Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. Львів.:-,-. - c.
Мисик Л.В. Англійська мова: Комунікативний аспект. К.:-,-. - c.
Почепцов Г. Семиотика.. М.:-,-. - c.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:-,-. - c.