Вибірка за предметом : 'Педагогіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

А А. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Теорет. та наук.-метод. часопис - Т.2.. Рівне.:,2010. - 484c.
А А. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації європейської вищої школи: Тематична збірка для професорсько-викладацького складу. К.:КНЕУ,2005. - 234c.
А А. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. Київ — Тернопіль.:ТДПУ ім. В. Гнатюка,2004. - 18c.
Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. К.:КНЕУ,2005. - 336c.
Кременя В.Г. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. Тернопіль.:Навчальна книга — Богдан,2004. - 384c.
Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. Посібн.. К.:Центр учбової літератури,2007. - 232c.
Плаксий С.И. Качество высшего образования. М.:Национ. ин-т бизнеса,2003. - 654c.
Плаксий С.И. Парадоксы висшего образования. М.:Национ. ин-т бизнеса,2005. - 424c.
Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. М.:Национ. ин-т бизнеса,2008. - 776c.
Щадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 320c.