Вибірка за предметом : 'Переклад ділового мовлення'
[Кількість знайдених записів в базі: 13]

Єрмоленко С.Я. Бізнес Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. Англо-укр. Понад 12 500 терм. К.:-,-. - c.
А А. Англо-русский коммерческий словарь-справочник. М.:-,-. - c.
Аверьянова Л.В. Деловой английский: Банковская перписка. М.:-,-. - c.
Апориногенова А.И. Практикум по разговорному языку и переводу. СПб.:-,-. - c.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу. М.:-,-. - c.
Богиня Д.П. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів: 10000 термінів-слів: 2-е вид. Вінниця.:-,-. - c.
Долан Э.Дж., Домненко Б. Economics: Англо-русский словарь-справочник.. М.:-,-. - c.
Жданова И.Ф. Англо-русский словарь по экономике и праву. Около 40 т. терминов. М.:-,-. - c.
Зеленський П.Г., Зеленська О.П. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. К.:-,-. - c.
Лапоногова Н.А., Саєнко Т.І. Українсько-англійський розмовник.. К.:-,-. - c.
Лесюк О.І. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту: близько 3 500 слів і словосполучень. К.:-,-. - c.
Соневицький Р. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія: Англо-український сл. Тернопіль.:-,-. - c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Вінниця.:-,-. - c.