Вибірка за предметом : 'Переклад економічної документації (англійська мова)'
[Кількість знайдених записів в базі: 4]

Мірам Г.Е., Дайнеко В.В. Основи перекладу: Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин. К.:-,-. - c.
Млявая С.В. English Grammar Difficulties. Английский язык: трудности перевода граматических конструкций. Мн..:-,-. - c.
Португалов В.Д. Учебник по английскому языку. М.:-,-. - c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Загальні принципи. Вінниця.:-,-. - c.