Вибірка за предметом : 'Переклад наукових текстів (англійська мова)'
[Кількість знайдених записів в базі: 5]

Волкова З.Н. Научно-технический перевод. Англ. и рус. яз. Выпуск І.. М.:-,-. - c.
Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця.:-,-. - c.
Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. М.:-,-. - c.
Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической литературы с англ. языка на русский. М.:-,-. - c.
Пумпянский А.Л. Чтение и перевод с английской научной и технической литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражн. Мн..:-,-. - c.