Вибірка за предметом : 'Планування виробництва в галузях'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Бахтінова А.П., Гиль О.О., Гришина Л.О. Організація виробництва: практикум: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Васильков Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва: підр. / За ред..В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. К.:-,-. - c.
Григурко І.О., Брендуля М.Ф., Доценко С.М. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник. К.:-,-. - c.
Круш П.В., Подвигіна В.І., Гулевич В.О. Організація виробництва: Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвигіної, В.О. Гулевич. К.:-,-. - c.
Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: Підручник. Львів.:-,-. - c.
Тян Р.Б., Багрова І.В. Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.