Вибірка за предметом : 'Податковий облік'
[Кількість знайдених записів в базі: 7]

Єфименко Т.І. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: спрощена система оподаткування, обліку та звітності. К.:-,-. - c.
А А. Про Податковий кодекс: Практика. Ч.1// Все про бухгалтерський облік № 38. .:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф., Берези С. Л. Бухгалтерський податко-вий облік: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф Бутинця, С. Л. Берези. Житомир.:-,-. - c.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. К.:-,-. - c.
Козлова Е.П. Бухгалтер и налоговый инс-пектор. Проблемы и решения. М.:-,-. - c.
Мамедов О. Политическая экономия: Пособ.. Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Сутормина В. М. Держава – податки - бізнес. К.:-,-. - c.