Вибірка за предметом : 'Політологія'
[Кількість знайдених записів в базі: 22]

А А. Введение в политологию: В 2-х ч. Ч.1: Учеб.. Х.:-,-. - c.
Бабкіної О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Посібник (За ред. ). К.:-,-. - c.
Брегеда А.Ю. Основи політології: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Василика М.А. Политология (под. ред. М.А. Василика). М.:-,-. - c.
Гелей С., Рушар С. Політологія: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Головатого М.Ф., Щокіна Г.В. Новітня історія України 1991 – 2001: Роздуми видатних сучасників / За ред. М.Ф. Головатого, Г.В.Щокіна. К.:-,-. - c.
Грынев В.Б., Гугель А.С. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины. К.:-,-. - c.
Дзюбика І. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях (за ред. Дзюбика І.). К.:-,-. - c.
Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби: Посібник. К.:-,-. - c.
Колодій А. Політологія / За ред. А.Колодій: Підр.. К.:-,-. - c.
Кубко Е.Б. Программа – целевая организация государственного управления. К.:-,-. - c.
Левківського К.М. Політологія у запитаннях і відповідях / за заг. ред. К.М. Левківського: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Марчук Н.П. Політологія. Тернопіль.:-,-. - c.
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. К.:-,-. - c.
Рудакевич О.М. Політологія: навч. – метод. посіб. – 2-е вид., зі змін.. Тернопіль.:-,-. - c.
Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. К.:-,-. - c.
Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник. К.:-,-. - c.
Танцюра В.І. Політична історія України: Посібник. К.:-,-. - c.
Терлична В. Державна політика. Аналіз та здійснення в Україні.. К.:-,-. - c.
Швейцер А. Мир чи атомна війна. К.:-,-. - c.
Шляхтун П.П. Політологія: теорія та історія політичної думки: Підр.. К.:-,-. - c.
Юрій М.В. Основи політології: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.