Вибірка за предметом : 'Порівняльна граматика першої іноземної (англійської) та української мов'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

А А. Структурная типология языков. М.:-,-. - c.
Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Сопоставительная типология немцкого языка и русского: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. – 3-е изд., перераб. и доп.: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посіб. для перекл. відділень вузів. Вінниця.:-,-. - c.
Евдокимов М.С., Шлеев Г.М. Краткий справочник американо-британских соответствий. – 2- изд.: Крат. справ.. М.:-,-. - c.
Квеселевич Д., Сасіна В. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посіб.. Вінниця.:-,-. - c.
Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посіб.. Вінниця.:-,-. - c.
Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология: Практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підр.. Харків.:-,-. - c.
Штеллинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.