Вибірка за предметом : 'Правознавство'
[Кількість знайдених записів в базі: 87]

Єришев А.А. История политических и правовых учений: Учеб. пособ. – 2-е изд. , перероб., доп.. К.:-,-. - c.
А А. Арбітражний процесуальний кодекс України. Харків.:-,-. - c.
Алексеев С.С. Теорія права. Харьков.:-,-. - c.
Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: практикум. К.:-,-. - c.
Біленчук Д.П. Страхове право України: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Баб’як О.С. Економічне право України: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Берегін М.Г. Основи податкового законодавства: Навч. посіб.. Львів:.:-,-. - c.
Бойко В.Ф. Кодекси України. В 3-х т. (від. Редакт. Бойко В.Ф.). К.:-,-. - c.
Бойко М.Д. Цивільно – правові документи. К.:-,-. - c.
Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підр. - 2-е. вид., стереот.. К.:-,-. - c.
Болотіної Н.Б., Чонишевої Г.І. Трудове право: Підр.. – 2 – е вид., стереотип. / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої.. К.:-,-. - c.
Боярська З.І. Історія держави і права України: Навч. – метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Бугер В.М., Бугер Ю.В. Как торговать, избегая штрафов (авт. - сост. В.М. Бугер, Ю.В. Бугер). К.:-,-. - c.
Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Вінник О.М. Інвестиційне право. К.:-,-. - c.
Васильев А.С., Кубко С.Б. Дидактический материал по курсу «Основы советского государства и права». К.:-,-. - c.
Воронова Л.К. Фінансове право: підручник (кер. Л.К. Воронова). Харків.:-,-. - c.
Гега П., Дол Я.Л. Основи податкового права. К.:-,-. - c.
Голосніченко І.П. Адміністративне право. К.:-,-. - c.
Гопанчук В.С. Семейное право. К.:-,-. - c.
Дахно І.І. Міжнародне економічне право: курс лекцій.. К.:-,-. - c.
Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір від укладення до виконання. К.:-,-. - c.
Дзери О.В., Кузнецова Н.С. Цивільне право України: Підр. : У 2-х кн. / За ред.Дзери О.В., Кузнецової Н.С.. К.:-,-. - c.
Дмитерко Є.С. Фінансове право України: практ.. К.:-,-. - c.
Дмитренко А.І Економічне право України: Підр.. К.:-,-. - c.
Довгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємстві: Консп. лекцій. К.:-,-. - c.
Ерышев А.А. История политических и правовых учений: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Жук та ін. А.Я. Господарське право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Заика Ю.А. Гражданское право Украины. К.:-,-. - c.
Ківалова С.В., Орзіх. М.П. Основи правознавства: Навч. посіб. / За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіх.. К.:-,-. - c.
Карлін М.І. Підприємницьке право: Підр./ За ред. О.В. Старцева. К.:-,-. - c.
Карпенко Д.О. Трудове право України. К.:-,-. - c.
Коваль Л.В. Адміністративне право: курс лекцій. К.:-,-. - c.
Колпаков В.К. Адміністративне право. Підручник. К.:-,-. - c.
Коляда І., Лозовий Я. Основи правознавства Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України.. Харків.:-,-. - c.
Копейчикова В.В. Правознавство: Навч. посібник. (за ред. В.В. Копейчикова). К.:-,-. - c.
Копейчипова В.В. Загальна теорія держави і права (за ред. В.В. Копейчипова). К.:-,-. - c.
Копейшкова В.В. Основи конституційного права (за ред. Копейшкова В.В.). К.:-,-. - c.
Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення. К.:-,-. - c.
Костюка М. Правознавство / За ред. М. Костюка: Підр.. Львів.:-,-. - c.
Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кузнєцов Ю.Н. Основы патентоведения и авторского права: Учеб.пособ. – 2 –е изд., перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи форм. та функціонування. К.:-,-. - c.
Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю Правознавство: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лисенков С.Л. Конституція України. К.:-,-. - c.
Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Малишко П. Основи економічного права України. Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій.. К.:-,-. - c.
Михайленко О. Основи правознавства.. К.:-,-. - c.
Молдаван В.В. Судоустрій України: Опорні конспекти.. К.:-,-. - c.
Музиченко П. Історія держави і права. Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Мусняка В. Правовые основы предпринимательской деятельности.. Харьков.:-,-. - c.
Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства. Луцьк.:-,-. - c.
Настюка М. Правознавство (за ред. М. Настюка).. Львів.:-,-. - c.
Небабін В.Г. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. В 5-ти т.. К.:-,-. - c.
Омельченко А.В. Інвестиційне право. К.:-,-. - c.
Опришко В.Ф. Коментар до Конституції: Ред В.Ф. Опришко. К.:-,-. - c.
Орленко В.І. Історія держави і права України: Навч. – метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Пастухова В.П. Трудові спори: Навч. посіб. / За ред. Пастухова В.П.. К.:-,-. - c.
Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник.. К.:-,-. - c.
Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенко. К.:-,-. - c.
Попович В.М. Правові основи банківської справи та захист її від злочинних посягань.. К.:-,-. - c.
Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи.. К.:-,-. - c.
Пугач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Сакіахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Семенова Л.Н. Антимонопольне і кримінальне право: курс лекцій. К.:-,-. - c.
Сивно В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці на Україні: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Смоленський Д. Групова злочинність: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Стичинський Б.С. Науково – практичний коментар до Законодавства України про працю. – 4 –е вид. ,доп. та перероб.. К.:-,-. - c.
Тодики Ю.М., Журавського В.С. Конституційне право/ За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського: Підр.. К.:-,-. - c.
Трохімова Г.Г. Правова статистика: Навч. метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Тускоз Ж. Міжнародне право. К.:-,-. - c.
Усенка І.Б. Основи правознавства (за ред. Усенка І.Б.). К.:-,-. - c.
Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підр.. К.:-,-. - c.
Чанишева Г.І Трудове право України (відп. Ред. Чанишева Г.І.). К.:-,-. - c.
Чеврик Є.О. Охорона праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України: Навч. посіб.. Суми.:-,-. - c.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник.. К.:-,-. - c.
Шатрова В.П. Международное экономическое право. Учебн. Пособие. М.:-,-. - c.
Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шульженко О., Невмержицький Є. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Щербана В.С. Господарське право України. Навч. посібник. К.:-,-. - c.
Щербин В.С. Господарське право: Практ. / За заг.ред. В.С. Щербини.. К.:-,-. - c.