Вибірка за предметом : 'Практика перекладу з І іноземної мови'
[Кількість знайдених записів в базі: 21]

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. .:-,-. - c.
Апориногенова А.И. Практикум по разговорному языку и переводу. СПб.:-,-. - c.
Артемюк Н.Д. Пособие по экономическому переводу Ч. 1.. М.:-,-. - c.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. М.:-,-. - c.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. М.:-,-. - c.
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад: На матер. англомовн. переклад. укр. прози. Львів.:-,-. - c.
Кабакун В.В. Практика английского языка. СПб.:-,-. - c.
Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.:-,-. - c.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця.:-,-. - c.
Карабан В.І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (Вибрані грам. та лекс. проблеми перекл. з укр. мови на англ.). Вінниця.:-,-. - c.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Вінниця.:-,-. - c.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. К.:-,-. - c.
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектн. переклад). Вінниця.:-,-. - c.
Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику: Учеб. пособ. по нем. яз. М.:-,-. - c.
Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика). М.:-,-. - c.
Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручева К.В. Английский язык: Учеб. устного перевода. М.:-,-. - c.
Мирам Г., Гон. А. Профессиональный перевод. К.:-,-. - c.
Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation. Вінниця.:-,-. - c.
Поляков С.Я. Граматичні проблеми перекладу. Лексикологічні проблеми перекладу: Зб. вправ з перекл. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:-,-. - c.
Радчук В.Д., Поляков С.Я. Вправи з практики перекладу: Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:-,-. - c.
Черноватий Л.М., Карабан В.І. Міжнародні політичні, економічні та військові організації. Вінниця.:-,-. - c.