Вибірка за предметом : 'Психолінгвістичні аспекти інтерпретації та перекладу'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови. К.:-,. - 82c.
Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці. Вінниця.:-,. - 176c.
Горелов И., Енгалыцев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М.:-,. - 240c.
Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів. Львів.:-,. - 384c.
Засєкін С.В. Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк.:-,. - 114c.
Кухаренко В.А. Інтепретація тектсу. Вінниця.:-,. - 272c.
Мисик Л.В. Англійська мова: Комунікативний аспект. К.:-,. - 368c.
Почепцов Г. Семиотика. М.:-,. - 430c.
Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М.:-,. - 254c.