Вибірка за предметом : 'Регулювання міжнародних економічних відносин'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

Задоя А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник/ За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. К.:-,. - 416c.
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2010. - 648c.
Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп.. К.:-,. - 406c.
Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп.. К, Львів.:Знання, ЛНУ,2011. - 406c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посіб.. К.:-,. - 192c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:-,. - 948c.
Побирченко И.Г. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / под. Общ. Ред. И.Г. Побирченко. К.:-,. - 864c.
Сіваченка І.Ю. Вільні економічні зони: Світовий досвід і урбанська практика: Навч. посіб./ За ред. І.Ю. Сіваченка. К.:-,. - 488c.
Сазонцець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручни/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:-,. - 452c.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник/ За ред. І.М. Школи - 2-ге вид., перероб. і доп.. Чернівці.:-,. - 544c.
Шутак І.Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин: Навч. посіб.. К.:Алерта,2012. - 412c.