Вибірка за предметом : 'Регіональна економіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Євдокименко В.М. Функції регіонального управління економікою: глобалізаційний вимір: Монографія.. Чернівці.:-,. - 272c.
Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. К.:-,. - 2339c.
Барнз В., Ледебур Л. Нові регіональні економіки / Пер. з англ.. Львів.:-,. - 196c.
Варналія З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріорітети: Монографія. К.:-,. - 768c.
Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Курс лекцій. Львів.:-,. - 340c.
Маків З.О. Регіональна економіка: Навч. Посіб.. Львів.:-,. - 562c.
Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник. Львів.:-,. - 220c.
Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ронкової трансформації: (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації). Луцьк.:-,. - 580c.
Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. Посіб.. К.:-,. - 116c.
Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко Т.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посіб.. К.:-,. - 344c.