Вибірка за предметом : 'Релігієзнавство'
[Кількість знайдених записів в базі: 27]

А А. Буддизм – для досконалості цього життя. К.:-,. - 78c.
Абелюк Е.С. Мифологический словарь школиника. М.:-,. - 256c.
Бублика Є.М. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 496c.
Бублика С.А. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 408c.
Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. К.:-,. - 351c.
Гудінг Д., Леннокс Д. Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце в світі.. К.:-,. - 416c.
Дротянко Л.Г., Матюхіної О.А. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 152c.
Ерышев А.А. Религиеведение: Учеб.пособ. 2 – е изд. переработ. , доп.. К.:-,. - 280c.
Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. Підр.. К.:-,. - 250c.
Канигін Ю. Шлях Аріїв: Україна в духовній історій людства: Роман — есе. К.:-,. - 325c.
Каниткар В.П. Индуизм: учеб.. М.:-,. - 318c.
Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавсто: 3-е вид. Перероб. і доп.: навч. Посіб.. К.:-,. - 646c.
Колодного А.М., Історія релігії в Україні. Навч. Посібник. К.:-,. - 0c.
Лешан В.Є. Лики христианского сектантсва.. К.:-,. - 207c.
Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник. К.:-,. - 480c.
Максуд Рукайя Ислам: учеб.. М.:-,. - 302c.
Мень А. История религии. В 2-х кн.. К.:-,. - 0c.
Павлов С.В. География религий. Учеб пособие. К.:-,. - 504c.
Панкеев Пресвятая Боородица. М.:-,. - 240c.
Пилкингтон С.М. Иудаизм.: Учеб.. М.:-,. - 398c.
Семеній О. Релігієзнавство. Курс лекцій. Тернопіль.:-,. - 75c.
Смольков О.А., Дещинський Ю.Л. Релігієзнавство: навч. посіб. 2-е вид. Стереотип. Львів.:-,. - 232c.
Степовик В. Історія української ікони. К.:-,. - 440c.
Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку Ураїни. К.:-,. - 324c.
Щокін Г., Людство і віра. / Авт. – укл. Г.Щокін: Навч. Посіб.. К.:-,. - 576c.
Яблокова И. Религиеведение. Уч. сл.. М.:-,. - 536c.
Ярецький П.Л. Релігієзнавство: Навч. Посіб.. К.:-,. - 308c.