Вибірка за предметом : 'Соціальна економіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 15]

Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (Теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія. Світ знань.:-,. - 528c.
Андрущенко В.П., Горлача М.І. Соціологія: Підр. / За заг. ред. В.П. Андрущенко, М.І. Горлача.– 3є вид., перероб. і доп.. К.:Х,1998. - 621c.
Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика — 2-ге вид., переклад з англ.. Літопис.:-,. - 416c.
Геєць В.М., Клебанова Т.С. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник — 2-ге вид., випр.. ІНЖЕК.:-,. - 396c.
Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник. Новий світ - 2000.:-,. - 582c.
Круша П.В. Національнальна економіка: Підручник - 2-ге вид.. Каравела.:-,. - 428c.
Лагутін В.Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навч. посіб.. Просвіта.:-,. - 336c.
Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підр.. К.:-,. - 288c.
Макконел К.Р. ЭкономиксН принципы, проблемы и политика: Учеб.– 2е изд.– Пер. с англ.. К.:Хагар Демос,1993. - 785c.
Новак А. Як підняти українську економіку: Моногр.– 2е вид. Доп.. К.:Гнозыс,2007. - 344c.
Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: Монографія. Інф.-вид. центр Держкомстату Ук.:-,. - 176c.
Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,. - 408c.
Пилипенка В.Є. Спеціальні та галузеві соціології. Каравела.:-,. - 304c.
Хоружинський А.Г. Основи соціального управління: курс лекцій: Навч. посіб.. Магнолія Плюс.:-,. - 220c.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. Посіб.. Каравела.:-,. - 568c.