Вибірка за предметом : 'Соціально-економічна безпека підприємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 6]

Варналій З.С. Економічна безпека: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 647c.
Герасимчук З.В. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Надстир’я.:-,. - 632c.
Круш П.В., Подвигіна В.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.. Ельга-Н, КНТ.:-,. - 780c.
Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник. Новий світ-2000.:-,. - 680c.
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. КНЕУ.:-,. - 528c.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. Посіб.. Каравела.:-,. - 568c.