Вибірка за предметом : 'Соціологія'
[Кількість знайдених записів в базі: 16]

А А. Рабочая книга социолога. Наука.:-,. - 0c.
Андрущенко В.П. Соціологія. .:-,. - 624c.
Вебер М. Загально-історичні аналізи. Політика (пер з нім.). Основа.:-,. - 534c.
Волосича В.І. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. УЦДК.:-,. - 736c.
Городяненка В.Ч. Соціологія: Навч. Посіб.. Академія.:-,. - 384c.
Дворецька Г.В. Соціологія. Навч. посібник. КНЕУ.:-,. - 338c.
Лагутін В.Д. Соціоекономіка. Навч. Посіб.. Просвіта.:-,. - 528c.
Лобанова А.С. Основи соціології. Навч.-метод. Посібник. .:-,. - 106c.
Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підр.. Каравела.:-,. - 228c.
Осипової Н.П. Соціологія: Підр. / За ред. Осипової Н.П.. Юрінком Інтер.:-,. - 336c.
Піча В.М. Соціологія: Заг.курс, Навч. Посіб.. Каравела.:-,. - 245c.
Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. Наук. думка.:-,. - 231c.
Пилипенка В.Є. Спеціальні та галузеві соціології / За ред. В.Є. Пилипенка: Навч. Посіб.. Каравела.:-,. - 304c.
Понова І.М. Соціологія: Пронедевтичн. курс: Підр. – 2 –е вид.. Тандем.:-,. - 272c.
Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. Посіб.. Професіонал.:-,. - 592c.
Старовойта І.С. Соціологія: Курс лекцій. Астон.:-,. - 176c.