Вибірка за предметом : 'Стандарти забезпечення якості в галузі'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. М.:ИНФРА-М,2005. - 212c.
Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. Посіб.. К.:КНЕУ,2004. - 167c.
Герасимов Б.И. Управление качеством: Учебное пособие. М.:КНОРУС,2005. - 272c.
Гиссин В.И. Управление качеством: Учеб. Пособ. - 2-е изд., доп. И перераб.. М.:ИКЦ ''МарТ'',2003. - 400c.
Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В. та ін. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб. - 2-е вид., доп. Павліха Н.В.. К.:Кондор,2009. - 230c.
Павлов В.І., Павліха Н.В., Мишко О.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир'я,2002. - 252c.
Саранча Г.А., Якимчук Г.К. Методологія, стандартизація та управління якістю: підручник. К.:Основи,2004. - 376c.
Топольник В.Г., Котляр М.А. Методологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 212c.
Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. Пособ.. К.:МАУП,2000. - 196c.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп.. К.:Європ. Ун-т фінансів, інформ. Систем, менеджм. І бізнесу,2000. - 174c.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп.. К.:Європ. Ун-т фінансів, інформ. Систем, менеджм. І бізнесу,2002. - 174c.
Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. К.:Знання,2003. - 475c.