Вибірка за предметом : 'Статистика'
[Кількість знайдених записів в базі: 21]

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 170c.
А А. Волинь — 2012: Статистичний щорічник. Головне управління статистики у.:-,. - 521c.
Барчук В.С. Статистичний щорічник Волинської області за 2003 / Відп. за вип. В.С. Барчук.. .:-,. - 559c.
Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика: Навч. Посіб.. Ліра-К.:-,. - 318c.
Вашків П.Г. Статистика підприємства: Підр.. .:-,. - 600c.
Герасименко С.С. Статистика / Под ред.С.С. Герасименко и др.. КНЕУ.:-,. - 468c.
Еріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум - 7-ме вид., стереотип. Знання.:-,. - 255c.
Захожай В.Б., Шепітко Г.Ф. Статистика ринку товарів та послуг: Опорн. консп. лекц.. ЕУ.:-,. - 63c.
Иванова Ю.Н. Экономическая статистика / Под ред Ю.Н. Иванова. ИНФРА.:-,. - 0c.
Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. Четв. хв..:-,. - 144c.
Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і випр.. Новий Світ 2000.:-,. - 364c.
Кулинич О.І. Економічна статистика. Поділля.:-,. - 0c.
Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч. посіб.. Новий світ - 2000.:-,. - 471c.
Макаренко М.В., Гойхман І.М. Теорія статистики: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 236c.
Моторин Р.М. Міжнародна статистика. Вища шк..:-,. - 0c.
Нестерович С.Р. Социально-экономическая статистика / Под ред.С.Р. Нестерович: Учеб. пособ.. БГЭУ.:-,. - 0c.
Сиденко А.В., Матвеева В.М. Практикум по социально-экономической статистике. Дело и сервис.:-,. - 0c.
Ткача Є.І. Фінансово-банківська статис-тика: Практ.: Навч.-метод. посіб. / За ред. Є.І. Ткача. Либідь.:-,. - 0c.
Фещур Р.В. Статистика: Навч. посіб. – з-вид., оновл., допов.. Інтелект –Захід.:-,. - 256c.
Чекотовський Е.Г. Графічний метод у статистиці на основі програми Excel: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 0c.
Шурик М.В. Статистика: Навч. посіб. – 2-ге вид., оновл., допов.. Магнолія 2006.:-,. - 545c.