Вибірка за предметом : 'Стилістика першої іноземної мови (англійської)'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Нова кн..:-,. - 240c.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Нова кн..:-,. - 224c.
Дудик П.С. Стилістика української мови. Академія.:-,. - 368c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття. ПАІС.:-,. - 544c.
Косоножкина Л.В. Практическая стилистика английского языка: анализ художественного текста. МарТ.:-,. - 192c.
Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови (англ. мовою). Нова кн..:-,. - 160c.
Мацько Л.І. Стилістика української мови. Вища шк..:-,. - 462c.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. Айрис-Рольф.:-,. - 208c.