Вибірка за предметом : 'Стратегічний аналіз'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підр.. Каравелла.:-,. - 480c.
Бушко А.А. Теорія економічного аналізу. КНТЕУ.:-,. - 411c.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 180c.
Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб./За ред.. М.В. Кужельного. КНЕУ.:-,. - 198c.
Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посіб.. Алерта.:-,. - 404c.
Доля В.Т. Єкономический анализ: теория ы приктические методики: Учеб. пособ.. Кондор.:-,. - 208c.
Мізюк Б.М Стратегічне управління: Підр.– 2-ге вид., перероб. і доповн.. Магнолія,.:-,. - 392c.
Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підр.. Магнолія,.:-,. - 544c.
Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підр.. КНТЕУ.:-,. - 514c.
Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібн.. Новий світ. Альтаїр..:-,. - 0c.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підр.– 2-ге вид., перероб. і доповн.. КНЕУ.:-,. - 699c.