Вибірка за предметом : 'Стратегія ЗЕД'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник.. Каравела.:-,. - 480c.
Варда Я., Клосовскі В. Острови надій: Розробка стратегій локального розвитку. Нова зоря.:-,. - 312c.
Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: Пер. с англ.. Вильямс.:-,. - 368c.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. Знання.:-,. - 406c.
Козак Ю.Г., Ковалевський І.В., Ліганенко І.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб./ За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, І.В. Ліганенко. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 356c.
Колосок В.М. Методологія розвитку стратегічного управління великих промислових підприємств: Монографія. ПДТУ.:-,. - 247c.
Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник - 2-ге вид., перероб. І доп.. Магнолія Плюс.:-,. - 392c.
Мешко Н.П. Стратегії високотхнологічного розвитку в умовах глобалізації : національний та корпоративний аспекти: Монографія/ Під ред. Н.П. Мешко. Юго-Восток.:-,. - 472c.
Сазонця І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Юго-Восток.:-,. - 452c.