Вибірка за предметом : 'Страхування'
[Кількість знайдених записів в базі: 14]

А А. Законодавство України про страхування. Юрінком.:-,. - 0c.
Александрова М.М. Страхування: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 208c.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання.:-,. - 215c.
Вовчак О.Д. Страхова справа: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. Новий Світ – 2000.:-,. - 480c.
Гаманкової О.О. Страхування: Навч.-метод. посіб. / За ред. О.О. Гаманкової. КНЕУ.:-,. - 120c.
Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посіб.. Вежа.:-,. - 181c.
Заруба О.Д. Основи страхування. УФІМБ.:-,. - 0c.
Кащенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навч. посіб.. Унів. кн..:-,. - 247c.
Кланків М.С. Страхування фінансових ризиків. Карт-бланш.:-,. - 570c.
Осадець С.С. Страхування: Підр./ За ред. С.С. Осадець. КНЕУ.:-,. - 528c.
Плиса В.Ї. Страхування: Навч. посіб.. Каравела.:-,. - 392c.
Таркуцяк А.О. Страхування: Навч. посіб.. .:-,. - 114c.
Ткаченко Н.В. Страхування: Навч. посіб.. Ліра-К.:-,. - 376c.
Шелехов К.В., Бигдали В.Д. Страхование: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 420c.