Вибірка за предметом : 'Сучасні інформаційні технології й автоматизований переклад'
[Кількість знайдених записів в базі: 22]

А А. Англійсько-український словник з програмування і математики. Надстир'я.:-,. - 639c.
Ахметов К. Курс молодого бойца: Microsoft Windows. Рус. Ред..:-,. - 400c.
Баженов В. Інформатика. Комп’ютерні технології. Каравела.:-,. - 464c.
Березин С. Internet у вас дома. BHV.:-,. - 400c.
Борис Дж. Пэт Секрети Excel 97. Диалектика.:-,. - 500c.
Буров Є.В. Комп’ютерні мережі. Магнолія.:-,. - 262c.
Высоткин А. Модемы: тонкости, хитрости, секреты. Позн. Кн. Плюс.:-,. - 192c.
Джон Эд., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office 97.. Диалектика.:-,. - 500c.
Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. Питер.:-,. - 1072c.
Кафарський В. Інформаційна культура українського суспільства. .:-,. - 0c.
Келли Д. Самоучитель: Аccess-97. Питер.:-,. - 336c.
Кирк И. Internet: Книга ответов. Питер.:-,. - 384c.
Кокс Дж. Пэт Microsoft Internet Explorer 4: Кр. курс. Питер.:-,. - 256c.
Колодницький М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій. ЖІТІ.:-,. - 231c.
Комягин В.Б., Коцюбинский А.С. Corel Draw 7: Рус. и англ. версии. ТРИУМФ.:-,. - 332c.
Лемешко Е.В., Лемешко Н. Англо-русский словарь новейшей компьютерной терминологии. Компьютер-Прес.:-,. - 224c.
Олефер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Питер.:-,. - 672c.
Пекарський Б.Г. Основи програмуання. Кндор.:-,. - 364c.
Пономаренко С. Adobe Photoshop 4.0 в подлиннике. ВНV.:-,. - 416c.
Ресселман Б. Использование Visual Basic-5. Вильямс.:-,. - 456c.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. КНЕУ.:-,. - 420c.
Типтел Эд. Компьютетные сети на основе Net Ware для „чайников”. Диалектика.:-,. - 300c.