Вибірка за предметом : 'Теорія ймовірностей і математична статистика'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Єрьоменко В.О., Шинкарик М.І. Математична статистика: теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навч. посіб.. Економічна думка.:-,. - 247c.
Іваненко Л.О. Основи теорії ймовірностей та метематична статистика: Навч. посіб.. Ін-т туристичного бізнесу.:-,. - 195c.
Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятности. Математическая статистика: Учеб. пособ.. Гардарика.:-,. - 328c.
Гмурман В.Б. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике: Учеб. пособ.. Высш. шк..:-,. - 400c.
Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятнотей. – 9-е изд.. Наука.:-,. - 152c.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірності і математична статистика. КНЕУ.:-,. - 304c.
Захаров В.К. Теория вероятности. Наука.:-,. - 160c.
Машина М.І. Математичні методи в економіці: Навч посіб.. ЦНЛ.:-,. - 148c.
Рабик В.М. Основи теорії ймовірностей: Курс лекцій: Навч. посіб.. Магнолія 2006.:-,. - 175c.
Черняк І.О. Теорія ймовірності і математична статистика: Зб. задач. Знання.:-,. - 199c.