Вибірка за предметом : 'Теорія і методика перекладу'
[Кількість знайдених записів в базі: 25]

Бархударов Л.С. Тетради переводчика. Международные отношения.:-,. - 112c.
Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык. УРАО.:-,. - 208c.
Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. ИНТРАДА.:-,. - 176c.
Зорівчак Р.П. Реалія і переклад: На матер. англомовн. переклад. укр. прози. .:-,. - 216c.
Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Нова кн..:-,. - 608c.
Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). Нова кн..:-,. - 592c.
Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: Пробл. переводоведен. ЧеРо.:-,. - 136c.
Коптілов В. Теорія і практика перекладу. ЮНІВЕРС.:-,. - 280c.
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектн. переклад). Нова кн..:-,. - 448c.
Крушельницкая К.Г. Советы переводчику. Астрель.:-,. - 320c.
Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика). Флинта.:-,. - 312c.
Латышев Л.К. Технология перевода. НВИ-ТЕЗАУРУС.:-,. - 280c.
Міщенко Л.О., Турченко О.М. Теорія і практика перекладу. .:-,. - 176c.
Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. Ельга.:-,. - 136c.
Млявая С.В. Английский язык: Трудности перевода грамматических конструкций. Амалфея.:-,. - 176c.
Нестеренко Н. A Course in Interpreting and Translation. Нова кн..:-,. - 248c.
Олікова М.О. Теорія і практика перекладу. Вежа.:-,. - 170c.
Полюжин М., Максимчук Н. Теорія і практика перекладу. .:-,. - 82c.
Поляков С.Я. Граматичні проблеми перекладу. Лексикологічні проблеми перекладу: Зб. вправ з перекл. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. .:-,. - 44c.
Радчук В.Д., Поляков С.Я. Загальна теорія перекладу: Практ. посіб. для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. .:-,. - 122c.
Ребрій О.В. Oснови перекладацького скоропису. Нова кн..:-,. - 152c.
Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. Просвещение.:-,. - 156c.
Сорокин Ю. Переводоведение: статус переводчика. Гнозис.:-,. - 160c.
Тимченко І.І. Теорія і практика перекладу (англ. мова). ІСМБ.:-,. - 344c.
Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Филфак СПбГУ.:-,. - 416c.