Вибірка за предметом : 'Техніка усного висловлювання'
[Кількість знайдених записів в базі: 7]

Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. Крон-Пресс.:-,. - 366c.
Дворжецька М.П., Макухіна Т.В. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. Нова кн..:-,. - 208c.
Мисик Л.В. Англійська мова. Комунікативний аспект. Атіка.:-,. - 368c.
Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення. Нова кн..:-,. - 256c.
Нечипорук О.В. English poems and rhymes: Збірник віршів та римівок (на допомогу вчителю англійської мови). Вежа.:-,. - 174c.
Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практичний курс англійської мови. Нова кн..:-,. - 368c.
Шпак В.К. Англійська мова для повсякденного спілкування. Вища шк..:-,. - 302c.