Вибірка за предметом : 'Українська мова (за професійним спрямуванням)'
[Кількість знайдених записів в базі: 42]

А А. Мова державна офіційна. Просвіта.:-,. - 176c.
Антоненко Д. Як ми говоримо. Укркнига.:-,. - 334c.
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. АртЕк.:-,. - 223c.
Баранника Д.Х., Руденко Д.І. Навчальний правописний словник української мови/ Під ред. Баранника Д.Х., Руденко Д.І.. ОКО.:-,. - 416c.
Бибик С.П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / За ред. Бибик С.П. та ін.. Довіра.:-,. - 399c.
Бибик С.П. С.П. Словник епітетів української мови. Довіра.:-,. - 431c.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови. Навч. посіб.. .:-,. - 82c.
Бурячок А.А. Що змінилося в українському правописі?. Наук. думка.:-,. - 52c.
Вихованець. І.Р Граматика української мови. Синтаксис. Либідь.:-,. - 368c.
Гінзбурга. М.Д. Українська ділова мова Практ. посіб. / За ред.. Торсінг.:-,. - 592c.
Глущук С.В. Сучасні ділові папери. АСК.:-,. - 397c.
Головащук С.І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Либідь.:-,. - 607c.
Горбула О.Д. Ділова українська мова / За ред. Горбула О.Д.. Знання.:-,. - 226c.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Вища шк..:-,. - 207c.
Грінченко) Б. Словник української мови (Упор. Б. Грінченко). Наук. думка.:-,. - 449c.
Демський М. Українські фраземи й особливості їх творення.. Просвіта.:-,. - 62c.
Карачун В. Орфографічний словник наукових та технічних термінів. Криниця.:-,. - 524c.
Козачук Г.О. Українська мова. Навч. посіб.. Вища шк..:-,. - 272c.
Кочерган М.Н. Вступ до мовознавства. Академія.:-,. - 368c.
Кочерган М.П. Словарь русско-украинских межязыковых омонимов. (Рос. і укр. мовами). Академія.:-,. - 400c.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підр.. Вікар.:-,. - 328c.
Лесів М. Шкільна граматика української мови. Варшава..:-,. - 173c.
Манько Л. Українська мова. Навч. посіб.. Либідь.:-,. - 416c.
Матвієнко А.М. Рідне слово. Просвіта.:-,. - 160c.
Мацюк З., Станкевич М. Українська мова професійного спілкування. Каравела.:-,. - 352c.
Огієнко І. Історія української літературної мови. Либідь.:-,. - 296c.
Одарченко П. Про культуру української мови. Зб. ст.. Смолоскип.:-,. - 320c.
Олійник О. Світ українського слова. Навч. посіб.. Хрещатик.:-,. - 416c.
Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова: культура мовлення. Навч. посіб.. Вища шк..:-,. - 239c.
Паламар Л.М. Мова ділових паперів. Либідь.:-,. - 206c.
Панько Т.І. Українське термінознавство. Підручник. Світ.:-,. - 216c.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. Підручник. Вежа.:-,. - 240c.
Пономарів О. Культура мови. Либідь.:-,. - 240c.
Пономарьова А. Сучасна українська мова / За ред. Пономарьова А.. Либідь.:-,. - 400c.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. Наук. думка.:-,. - 335c.
Сліпушко О. Тлумачний словник. Криниця.:-,. - 507c.
Тараненко А. Рус.-укр. словарь (сфера делового общения). Основа.:-,. - 397c.
Тацька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Навч. посіб.. Вища шк..:-,. - 151c.
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях. Світ дитинства.:-,. - 56c.
Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник. Либідь.:-,. - 336c.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. Освіта.:-,. - 254c.
Якуш Я.В. Основні правила українського правопису. КНЕУ.:-,. - 68c.