Вибірка за предметом : 'Управління витратами у ЗЕД'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

А А. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб./ Пер. З англ. - 2-е вид.. Основи.:-,. - 175c.
Воробйов Ю.М, Холода Б.І. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб./Під ред. Ю.М. Воробйова, Б.І. Холода. ЦНЛ.:-,. - 288c.
Грещака М.Г. Управління витратами: Навч. посіб./ За заг. ред. М.Г. Грещака. КНЕУ.:-,. - 264c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. і доп.. Знання.:-,. - 518c.
Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посіб./За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - 2-ге вид., стереотип. Ельга-Н, КНТ.:-,. - 780c.
Крушильницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 162c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Юго-Восток.:-,. - 452c.
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 656c.
Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами/ Пер. С англ.. Бизнес Микро.:-,. - 278c.