Вибірка за предметом : 'Управління зарубіжними корпораціями'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. Житомир.:Рута,2004. - 363c.
Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван Н.В. Міжнародний бізнес: Укр. Бізнес-енциклопедія. Чернівці.:Наші книги,2008. - 376c.
Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:Основи,2001. - 856c.
Киосаки Р.Т., Летчер Ш.Л. Богатый папа, бедный папа. Ужгород.:Світ,2001. - 192c.
Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. К.:Кондор,2004. - 480c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:Юго-Восток,2010. - 452c.
Скібицька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент підприємницької діяльності: Книга1. Організація бізнесу: Навч. посіб.. К.:Кондор,2009. - 896c.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Навч. посіб.. К.:Пульсари,2001. - 296c.
Стонер Д., Долан Е. Вступ у бізнес / Пер. з англ./ За ред. Й.С. Завадського. К.:Європ. ун-т фін., інформ. Систем, менеджменту і бізнесу,2000. - 752c.