Вибірка за предметом : 'Управління проектами в ЗЕД'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

А А. Проектний аналіз/ Відп. ред. С.О. Москві: Навч. посіб. Лібра.:-,. - 366c.
Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами: Навч. посіб.. ІНЖЕК.:-,. - 272c.
Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 231c.
Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. ЦНЛ.:-,. - 0c.
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний менеджмент: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 532c.
Верба В.А. Проектний аналіз: Навч.-метод. посіб.. КНЕУ.:-,. - 297c.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 228c.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навч-метод. Посіб.. Кондор.:-,. - 550c.