Вибірка за предметом : 'Управління якістю'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. ИНФРА-М.:-,. - 212c.
Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. Посіб.. КНЕУ.:-,. - 167c.
Герасимов Б.И. Управление качеством: Учебное пособие. КНОРУС.:-,. - 272c.
Гиссин В.И. Управление качеством: Учеб. Пособ. - 2-е изд., доп. И перераб.. ИКЦ ''МарТ''.:-,. - 400c.
Павлов В.І., Павліха Н.В., Мишко О.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб.. Надстир'я.:-,. - 252c.
Саранча Г.А., Якимчук Г.К. Методологія, стандартизація та управління якістю: підручник. Основи.:-,. - 376c.
Топольник В.Г., Котляр М.А. Методологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб.. Магнолія 2006.:-,. - 212c.
Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. Пособ.. МАУП.:-,. - 196c.
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп.. Європ. Ун-т фінансів, інформ. С.:-,. - 174c.