Вибірка за предметом : 'Управління інноваціями'
[Кількість знайдених записів в базі: 16]

Буняк Н.М., Горбовий А.Ю., Степанюк О.М. та ін. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л.Г. Ліпич. ВНУ.:-,. - 240c.
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. - 3-є вид., випр. та доп.. ЦУЛ.:-,. - 440c.
Волков О.І., Денисенко М.П. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. Професіонал.:-,. - 960c.
Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 152c.
Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємстві: Монографія. ІНЖЕК.:-,. - 200c.
Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций: Учеб. пособ.. Бизнесс-пресса.:-,. - 215c.
Завлина П.Н. Инновационный менеджмент: Спр. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина. Наука.:-,. - 559c.
Ильенковая С.Д. Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой: Учеб. пособ.. ЮНИТИ.:-,. - 328c.
Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія. Юго-Восток.:-,. - 345c.
Микитюк П.П., Секів Б.Г. Інноваційна діяльність: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 392c.
Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 150c.
Пашута М.Т., Шкільнюк О.М. Інновації: Навч. посіб.. ЦНЛ.:-,. - 118c.
Скібицький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 408c.
Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб.. Бизнесс-шк.:-,. - 615c.
Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України: Навч. посіб.. Знання.:-,. - 514c.
Шнитко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: Монографія. Генеза.:-,. - 248c.