Вибірка за предметом : 'Управлінський облік'
[Кількість знайдених записів в базі: 16]

Атамас Т.Й. Управлінський облік: Навч. посіб.- 2-ге вид.. ЦУЛ.:-,. - 440c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Рута.:-,. - 448c.
Голів С.Ф. Управлінський облік: Підр.. Лібра.:-,. - 704c.
Голов С.В. Управлінський облік: Підручник. Лібра.:-,. - 704c.
Дубінін О.А. Фінансовий та управлінський облік. Універсум.:-,. - 0c.
Мюллер Г. Учет: международная перспектива. Фин. и стат..:-,. - 0c.
Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. Книга.:-,. - 544c.
Писаренко Т.М., Турчик І.В. Управлінський облік: Підручник. Волинська книга.:-,. - 504c.
Пушкар М.С. Контролінг. Тернопіль.:-,. - 146c.
Санталайнен Т. Управление по результатам (пер. с финск.). Прогресс.:-,. - 319c.
Стефанов Н. Програмно-целевой подход в управлении: Теория и практика. Прогресс.:-,. - 0c.
Труш В.Є., Чебан Т.М., Стефанович Н.Я. Управлінський облік: Навч.-метод. Посіб.. Кондор.:-,. - 294c.
Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб.. Економічна думка.:-,. - 566c.
Чернелевський М.Л., Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб.. Пектораль.:-,. - 364c.
Чернелевчький Л.М., Осадча Г.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. -. Пектораль.:-,. - 364c.
Эитони Р. Учет: ситуации и примеры / Под ред. Я.В. Соколова. Фин. и стат..:-,. - 560c.