Вибірка за предметом : 'Управлінські рішення'
[Кількість знайдених записів в базі: 17]

Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 420c.
Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. Кондор.:-,. - 187c.
Гріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підр.. БаК.:-,. - 624c.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: технологія прийняття рішень / Пер. з англ.: Навч. посіб.. Наук. думка.:-,. - 242c.
Завадський Й.С. Менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид. – Т.1.. УФІМБ.:-,. - 542c.
Карданская Н.Л. Принципы управленческого решения: Учеб.. ЮНИТИ.:-,. - 407c.
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ.. МАУП.:-,. - 256c.
Крамаренко В.Й. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.Й.. ЦУЛ.:-,. - 248c.
Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учеб.. Каравела.:-,. - 496c.
Мескон М.Х. Основы менеджмента: Учеб.: Пер. с англ.. Дело.:-,. - 702c.
Миколайчик З. Решение проблем в управлении: Принятия решений и организация работ/ Пер. С польского. Гуманитарный Центр.:-,. - 472c.
Немцов В.Д. Управлінські рішення / Менеджмент організації: Навч. посіб.. ЕксОб.:-,. - 381c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. Кондор.:-,. - 556c.
Пушкаря О.І. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. / За ред.. Пушкаря О.І.. ІНЖЕК.:-,. - 304c.
Робынс С.П. Основи менеджменту: Пер. з англ.: Підр.. Основи.:-,. - 671c.
Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 613c.
Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. Знання.:-,. - 583c.