Вибірка за предметом : 'Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті'
[Кількість знайдених записів в базі: 14]

Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навч. посіб.. ЦУЛ.:-,. - 180c.
А А. Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием. .:-,. - 0c.
Загашвили В.С. ИБМ – управление в самой преуспевающей корпорации мира (пер. с англ.) / Под ред. В.С. Загашвили. Прогресс.:-,. - 0c.
Загородний В.П. Автоматизация бухгалтерко-го учета, контроль, анализ и аудит. Учеб.. А.С.К..:-,. - 768c.
Кантарь И.Л. Автоматизированное рабочее место управленческого аппарата. М.:-,. - 0c.
Колодницький  М.М. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій: Навч. посіб.. ЖІТІ.:-,. - 231c.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы. Питер.:-,. - 672c.
Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 279c.
Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 239c.
Сигник В.Ф., Краева О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 200c.
Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 420c.
Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,. - 208c.
Шафрин Ю. Информационные технологии. .:-,. - 704c.
Щурков В.В. Автоматизированное рабочее место для статистической обработки даных. .:-,. - 0c.