Вибірка за предметом : 'Філософія'
[Кількість знайдених записів в базі: 13]

А А. Основы современной филисофии: учеб. 2-е изд. Доп.. Лань.:-,. - 352c.
Абеляр П. Історія моїх страждань. Листи. Пер.з лат.. Літопис.:-,. - 127c.
Арцишевський Р.А. Світ і людина. Підручник.. АРТЕК.:-,. - 438c.
Бичко І.В. Філософія: Підр. – 2 – е вид., стереотип.. Либідь.:-,. - 406c.
Валери Поль Об искусстве: Сб.. Искусство.:-,. - 507c.
Вандишев В.М. Філософія: Екскурс в історію вчень і понять: Навч. Посіб.. Кондор.:-,. - 474c.
Габермас Ю. Структурні перетворення в сфері відкритості: дослідж. категорії громад.сус-во./ Пер. з нім. А. Онишко. Літопис.:-,. - 318c.
Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Філософія. Курс лекцій: Навч. Посіб.. МАУП.:-,. - 165c.
Горський В.С. Історія української філософії: Навч. Посіб.. Наук. думка.:-,. - 375c.
Гусєв В.І. Західна філософія нового часу: XVII ст... К.:Либідь,2000. - 368c.
Надольного І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. Вікар.:-,. - 516c.
Петрушенка В.Л. Практикум з філософії: Навч. Посіб.. Новий світ 2000.:-,. - 256c.
Фролова И.Ф. Философский словарь. Полит-издат. Украины.:-,. - 446c.