Інтернет-конференція

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Сьогодні: 26.5.2018

ОРГАНІЗАТОРИ
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств країн Вишеградської четвірки та України
Секція 2. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва країн Вишеградської четвірки та України
Секція 3. Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств країн Вишеградської четвірки та України
Секція 4. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту організацій в умовах економічної кризи в Україні та країнах Вишеградської четвіркиПОПЕРЕДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


Шановні учасники конференції!!!

Сьогодні у стінах Волинського інституту економіки та менеджменту відбувається інтернет-конференція “НОВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ТА УКРАЇНИ”, співорганізаторами якої виступили навчальні заклади Європейського Союзу такі як Вища школа економіки, туризму та суспільних наук у м. Кельце (Республіка Польща) та Вища школа економіки та менеджменту громадського управління (м. Братислава, Словаччина) за підтримки Фонду Вишеградської четвірки, метою якого є сприяння розвитку співпраці між країнами Вишеградської четвірки та їх сусідами через підтримку спільних культурних, наукових та освітніх проектів, молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму.
Конференція, яка розпочинає свою роботу дасть можливість вітчизняним вченим, фахівцям-практикам, студентам отримати інформацію про стан, перспективи та тенденції соціально-економічного розвитку країн Вишеградської четвірки, проводити обмін інформацією з учасниками конференції, брати участь в обговоренні актуальних питань в режимі on-line, та користуватись отриманою інформацією для розробки перспектив розвитку вітчизняної економіки та економічної науки загалом. Це все, в свою чергу, дасть можливість активізувати науковий молодіжний рух України в контексті розвитку Євроінтеграційних процесів.
Сьогодні, коли йде процес побудови ринкового господарства, перед навчальними закладами стоїть завдання в підготовці фахівців, здатних ефективно працювати в конкурентному середовищі, адаптуватися в мінливих умовах професійної діяльності, самостійно набувати відповідні знання, застосовувати їх на практиці, критично мислити, своєчасно визначати проблеми та шукати шляхи їх вирішення. Щоб успішно працювати в сфері бізнесу, ці фахівці повинні володіти великим обсягом знань не тільки з конкретної предметної галузі, але й з менеджменту, маркетингу, управління персоналом, психології управління, прогнозування, оцінки просування на ринок нових продуктів. Усе це вимагає від навчальних закладів наукових підходів, нових методів і технологій навчання, які б дали змогу формувати у фахівців цілісну систему знань, умінь і навичок у конкретній професійній сфері діяльності.
Одним із головних напрямків діяльності Волинського інституту економіки та менеджменту є підготовка і перепідготовка кваліфікованих фахівців для різних галузей промисловості та приватного сектора економіки, спираючись на наукові досягнення суспільства, інноваційні технології, науково-технічний прогрес. Конференції, конкурси, які відбуваються в стінах нашого навчального закладу ще раз свідчать, що важливість наукової роботи в процесі підготовки фахівців не потребує доведення.
Ще раз вітаю вас з початком конференції, бажаю цікавих дискусій, нових знань, здобутків, перемог, випробування своїх сил і наснаги у всьому.
З повагою,
ректор ВІЕМ
доктор технічних наук, професор,
академік ІАУ
А.Ю. Горбовий