Інтернет-конференція

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Сьогодні: 26.5.2018

ОРГАНІЗАТОРИСЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки
Секція 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Секція 3. Економіка та управління національним господарством
Секція 4. Економіка та управління підприємствами
Секція 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Секція 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
Секція 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Секція 8. Гроші, фінанси та кредит
Секція 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Секція 10. Статистика
Секція 11. Математичні методи, модулі та інформаційні технології в економіці